ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2564) ฉบับทบทวน

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

นางสาวบงกช ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์