สถิติจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือและรายงานผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

ผู้บริหาร TOT นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาค 5 และคณะ พร้อมด้วย
นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเรื่อง EEC และ Smart city ที่กระทรวง DE จะดำเนินการในพื้น
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ การสร้างการรับรู้และการใช้
ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" ตามโครงการไทยนิยม-ยั่งยืน 
ข้อสรุปจากการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน กศน. หอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร TOT ไปรษณีย์ และสถิติ) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านนำร่อง
เป็นต้นแบบ Smart Village ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้ท่านรองฯ กิตติพันธุ์ โรจนชีวะ 
เป็นประธาน และกำหนดนัดประชุมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์