เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ 5/2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.

นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย น.ส.สุดารัตน์ จงศิริรักษ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ น.ส.บงกช ถาวรโชติ นักวิชาสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ 5/2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจ การประสานการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. โดยกระทรวงฯ มีแผนจะขยายผลการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐสู่ชุมชน จากผู้นำชุมชนลงสู่ประชาชนในหมู่บ้านที่มีเน็ตประชารัฐหมู่บ้านละ 39-40 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านคน โดยร่วมมือกับ กศน. ครู กศน.ตำบล และให้สถิติจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ ที่สนใจให้สามารถประยุกต์ใช้งานดิจิทัลเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสุดท้ายมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ/การรับรู้เท่าทันเทคโนโลยี หลังจากดำเนินกิจกรรมครบทุกหมู่บ้านแล้วในห้วงเวลาประมาณเดือนกรกฎาคม 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์