เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากร ครู กศน. (ครู ข. และครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E – commerce

 


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น 

นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากร
ครู กศน. (ครู ข. และครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E – commerce ระหว่างวันที่ 
27 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมซันเวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพร่วมของโครงการเน็ตประชารัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ติดตั้งในปี 2560 จำนวน 289 แห่ง และได้มีการสำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชิงเทราการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยังยืน “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” เพื่อรับรู้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันคุณประโยชน์และผลกระทบจากการใช้สื่อ และให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและตระหนักรู้ถึงผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อ

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์