ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบหมายให้นายณัฏฐ์ภัทร์ รุจินิยมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยผู้ประสานงาน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ โดยในการประชุมครั้งนี้
มีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้82
เมื่อวาน51
อาทิตย์นี้205
เดือนนี้909
ทั้งหมด44700

Powered by Kubik-Rubik.de