ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวบงกช ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้ประสานงานอำเภอแปลงยาว และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 และประสานงานเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ

   ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว มอบหมายให้ นายมนตรา ระมาตร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้80
เมื่อวาน51
อาทิตย์นี้203
เดือนนี้907
ทั้งหมด44698

Powered by Kubik-Rubik.de