เข้าร่วมการประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวบงกช ถาวรโชติ เข้าร่วมการประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยได้เสร็จสิ้นการดำเนินการศึกษาแล้ว และได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีรัตน โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้3
เมื่อวาน13
อาทิตย์นี้140
เดือนนี้104
ทั้งหมด50901

Powered by Kubik-Rubik.de