การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census)

 

                       วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) เพื่อปรับใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2563

                   โดยมีนางสาวสุดารัตน์ จงศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ นายณัฏฐ์ภัทร์ รุจินิยมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรม AMORA HOTELS & RESORTS จังหวัดเชียงใหม่

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้32
เมื่อวาน19
อาทิตย์นี้51
เดือนนี้656
ทั้งหมด53626

Powered by Kubik-Rubik.de