การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

 

          วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

          โดยมี นางเบญจมาศ ลิ้มสุขศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯ

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้221
เมื่อวาน138
อาทิตย์นี้448
เดือนนี้600
ทั้งหมด82504

Powered by Kubik-Rubik.de