แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานแผนและฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 1
การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เขียนโดย admin 1
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย admin 30
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เขียนโดย admin 30
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (ทวนสอบข้อมูลทะเบียน) ผ่านระบบ VDO Conference เขียนโดย admin 26
พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 19
การประชุมคณะทำงานแผนและฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 21
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 6
การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย admin 18

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้220
เมื่อวาน138
อาทิตย์นี้447
เดือนนี้599
ทั้งหมด82503

Powered by Kubik-Rubik.de