แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์การอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 3
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เขียนโดย admin 4
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขียนโดย admin 6
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 4
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “ถนนสายบุญ” วันที่ 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 11
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 7
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม 2561 เขียนโดย admin 8
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ" เขียนโดย admin 6
งานสัมมนา “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” 2561 เขียนโดย admin 7
สัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ EEC เขียนโดย admin 4

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์