แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics เขียนโดย admin 0
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 3
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประโยชน์บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism I/O table) ในระดับภูมิภาค เขียนโดย admin 3
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 3
การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 5
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 5
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 13
เข้าร่วมการประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ เขียนโดย admin 9
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 11
การประชุมชี้แจง การติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 11

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้2
เมื่อวาน13
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้103
ทั้งหมด50900

Powered by Kubik-Rubik.de