แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประ จำปี 2563 เขียนโดย admin 0
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) เขียนโดย admin 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) เขียนโดย admin 2
การประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 2
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 2
การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 24
ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมภารกิจ โครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 19
โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 1) เขียนโดย admin 24
“การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register - based Census) และกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมอง และบริบทของพื้นที่ (Area Based)” เขียนโดย admin 22

Poll

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้26
เมื่อวาน19
อาทิตย์นี้45
เดือนนี้650
ทั้งหมด53620

Powered by Kubik-Rubik.de