แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่ 4 “Digital Literacy การสร้างความเข้าใจดิจิทัล” สำหรับ วิทยากรแกนนำ อปท./อสม. (จิตอาสาดิจิทัล/เน็ตอาสาชุมชน) เขียนโดย admin 37
“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 32
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 44
กำหนดการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 46
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่ 3 “Digital Transformation พลิกโฉมหมู่บ้านด้วยแนวคิดดิจิทัล” เขียนโดย admin 40
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่ 2 “ท่องเที่ยววิถีชุมชนยุคดิจิทัล” เขียนโดย admin 30
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตรที่ 1 “เกษตรดิจิทัล” เขียนโดย admin 30
เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 24
านการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน) ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์