แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 23
ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) ณ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย admin 25
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า 2561 เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 16
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 15
การฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ(Free WiFi) เขียนโดย admin 17
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทาการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์