แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขียนโดย admin 12
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 11
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอปพลิเคชัน ‘THAI STAT’ เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 11
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 18
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เขียนโดย admin 16
เข้าร่วมสัมมนา “สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ” ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 15
ถนนสายบุญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 14
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 10

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์