แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 20
เทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 เขียนโดย admin 14
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 16
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนกรกฎาคม. พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 14
ประชาสัมพันธ์โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 16
“มหกรรมสินค้าประมงปลอดภัย และของดีกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ” เขียนโดย admin 43
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 15
“ถนนสายบุญ” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์