แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 11
ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมสัมมนา EEC Empowering Ecosystem Connectum และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 26
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 20
สภากาแฟ ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 21
งานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 18
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 21

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์