แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 8
ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรม “สินค้าประมงปลอดภัย และของดีกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ” ภายใต้โครงการพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เขียนโดย admin 24
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจการการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 20
ประชุมชี้แจงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 20
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แทนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัล โครงการสำรวจจ้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เขียนโดย admin 22
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง เขียนโดย admin 27
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจการคลังและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 27
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านสมอเซ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบ้านคลองสิบเจ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย admin 21
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 1009 โทรสาร : 0 3851 6104
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 33010-1 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์